عضویت یک ماهه


One-Month Membership
عضویت یک ماهه برای استفاده از منابع و مدارک
با عضویت یک ماهه در سایت اپلای پال امکان دسترسی مستقیم به تعداد گسترده‌ای از مدارک متنوع از جمله انگیزه نامه‌ها، رزومه‌های تحصیلی، توصیه نامه‌ها و نامه‌های پیشنهاد کار و همچنین نکات کلیدی و مهم مرتبط با نحوه صحیح تهیه، تدوین و نگارش این قبیل مدارک را از بخش منابع و مدارک سایت خواهید داشت.

ملاحظات:

 • 1. پس از ثبت نام به عنوان عضو اجازه دسترسی مستیم به بخش منابع و مدارک سایت به شما داده می شود.
 • 2. پس از عضویت می توانید با ورود به پانل کاربری خود (با همان آدرس ایمیل ثبت نام شده)، از بخش منابع و مدارک فایل مورد نظر خود دانلود کنید.
 • 3. این عضویت یک ماهه می‌باشد و از زمان عضویت شما اغاز می‌گردد.
 • 4. حتما فایل ها را به صورت تک به تک دانلود کنید و از دانلود همزمان چند فایل خودداری نمایید تا آنتی ویروس دسترسی شما را نبندد.
50,000 تومان

روند سفارش

سفارشات مرتبط

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه
Editing the Context of Recommendation letter
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما از قبیل متن توصیه‌نامه نوشته شده شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • یکی از متخصصین گروه اپلای پال متن ازلحاظ نگارشی ویرایش شده و جملات قوی و تأثیرگذار به متن اضافه می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز توصیه‌نامه را بررسی نمایید.

هزینه: 120,000 تومان

نگارش و ویرایش حرفه‌ای توصیه‌نامه
Writing and Editing Context of Recommendation Letter
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما از قبیل رزومه و اطلاعات اساتید شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • ابتدا در مرحله اول، یکی از متخصصین گروه اپلای پال متنی براساس اطلاعات رزومه شما و اطلاعات اساتید شما به صورت حرفه‌ای تدوین می کند؛ همچنین متن آن با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • در مرحله دوم، متن ازلحاظ نگارشی ویرایش شده و جملات قوی و تأثیرگذار به متن اضافه می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز توصیه‌نامه را بررسی نمایید.

هزینه: 150,000 تومان

ویرایش متن نامه پیشنهاد کار
Editing of the Context of Job Offer Letter
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما از قبیل متن اولیه نامه پیشنهاد کار را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • یکی از متخصصین گروه اپلای پال متن ازلحاظ نگارشی ویرایش شده و جملات قوی و تأثیرگذار به متن اضافه می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز نامه پیشنهاد کار را بررسی نمایید.

هزینه: 200,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی و شغلی (عادی)
Professional Preparation Of CV & Résumé

در پکیج حاضر، نگارش حرفه‌ای رزومه (تحصیلی / شغلی) شما طی مدت یک هفته صورت می پذیرد. مراحل آماده سازی رزومه شما به قرار ذیل است:

 • 1. پس از سفارش این پکیج، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس می‌گیرد و پرسشنامه‌ای را جهت حصول اطلاعات موردنیاز برای تدوین رزومه به شما ارسال می‌کند که شما می بایست آن را تکمیل کنید و ارجاع دهید.
 • 2. پس از ارسال پرسشنامه تکمیل شده به همراه رزومه تحصیلی از سوی شما به گروه اپلای پل، مرحله آماده سازی رزومه آغاز می‌گردد.
 • 3. پس از تدوین، نسخه اولیه رزومه شما در موعد مقرر در قالب فایل PDF برای شما ارسال می‌گردد تا آن را چک کنید.
 • 4. در مرحله آخر، تغییرات و اصلاحات نهایی بر روی نسخه اولیه اعمال و نسخه نهایی در قالب Word و PDF به شما تحویل داده می‌شود.

هزینه: 250,000 تومان

نگارش و ویرایش متن نامه پیشنهاد کار
Writing and Editing of the Context of Job Offer Letter
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما از قبیل رزومه و اطلاعات محل کار را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • ابتدا در مرحله اول، یکی از متخصصین گروه اپلای پال متنی براساس اطلاعات محل کار شما به صورت حرفه‌ای تدوین می کند؛ همچنین متن آن با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • در مرحله دوم، متن ازلحاظ نگارشی ویرایش شده و جملات قوی و تأثیرگذار به متن اضافه می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز نامه پیشنهاد کار را بررسی نمایید.

هزینه: 250,000 تومان