پکیج ویژه ی مکاتباتی به همراه یک ساعت مشاوره ی تخصصی رایگان


Writing & Revision of CV,SOP,Recommendation Letter
نگارش و ویرایش رزومه،انگیزه نامه،توصیه نامه
سه مدرک مهمی که برای اپلای کردن به آن نیاز دارید.

در پکیج حاضر، نگارش حرفه‌ای رزومه (تحصیلی / شغلی) ، انکیزه نامه و توصیه نامه شما طی مدت 14 روز کاری صورت می پذیرد.

در صورت ثبت سفارش این پکیج، یک ساعت مشاوره ی تخصصی مهاجرت تحصیلی رایگان به مبلغ 250/000 تومان به عنوان اشانتیون به شما تعلق میگیرد.

هماهنگی زمان مشاوره، از طریق مسئول هماهنگی اپلای پل با شما انجام میگیرد.

مراحل آماده سازی مدارک شما به قرار ذیل است:

  • 1. پس از سفارش این پکیج، مسئول هماهنگی تیم اپلای‌پل با شما تماس می‌گیرد و پرسشنامه‌ای را جهت حصول اطلاعات موردنیاز برای تدوین مدارک به شما ارسال می‌کند که شما می بایست آن را تکمیل کنید و ارجاع دهید.
  • 2. پس از ارسال پرسشنامه تکمیل شده به همراه رزومه تحصیلی از سوی شما به تیم اپلای‌پل، مرحله آماده سازی سفارش شما آغاز می‌گردد.
  • 3. پس از تدوین نسخه اولیه، مدارک شما در قالب فایل PDF برای شما ارسال می‌گردد تا آن را چک کنید.
  • 4. در مرحله آخر، تغییرات و اصلاحات نهایی بر روی نسخه اولیه اعمال و نسخه نهایی در قالب Word و PDF به شما تحویل داده می‌شود.

 

2,350,000 تومان