سفارشات

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی و شغلی

هزینه 450,000 تومان

Professional Revision Of CV & Résumé

450,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 800,000 تومان

Professional Preparation Of CV & Résumé

800,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه‌نامه

هزینه 800,000 تومان

Professional Revision of Statement of Purpose

800,000 تومان

نگارش حرفه‌ای انگیزه‌نامه تحصیلی

هزینه 1,500,000 تومان

Professional Writing of Statement of Purpose

1,500,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 300,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

300,000 تومان

نگارش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 600,000 تومان

Writing Context of Recommendation Letter

600,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن ایمیل

هزینه 200,000 تومان

Professional Edition of Academic Emails

200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای ایمیل برای اخذ پذیرش...

هزینه 400,000 تومان

Professional Writing of Academic Emails

400,000 تومان

ویرایش نامه اشتغال به کار-پیشنهاد...

هزینه 450,000 تومان

Revision of the Context of Letter of Employment-Job Offer

450,000 تومان

نگارش متن نامه اشتغال به کار-...

هزینه 800,000 تومان

Writing Letter of Employment-Job Offer

800,000 تومان

مشاوره و همکاری در پر کردن فرم‌های...

هزینه 400,000 تومان

Private Counseling & Cooperation in Filling Out Application Forms

400,000 تومان

پکیج ویژه ی مکاتباتی به همراه یک...

هزینه 3,000,000 تومان

Writing & Revision of CV,SOP,Recommendation Letter

3,000,000 تومان

سمینار 0 تا 100 مهاجرت تحصلی-How...

هزینه 50,000 تومان

study abroad seminar

50,000 تومان

مشاوره تخصصی مهاجرت تحصیلی

هزینه 400,000 تومان

Consultion for studying abroad

400,000 تومان

تهیه و تدوین اکسل مکاتباتی

هزینه 500,000 تومان

Excel for apply

500,000 تومان

ویرایش Study plan-Cover Letter

هزینه 850,000 تومان

Editing & Revision of Study Plan-Cover Letter

850,000 تومان

تهیه و تدوین Study plan-Cover...

هزینه 1,500,000 تومان

Writing & Revision of Study Plan-Cover Letter

1,500,000 تومان

عضو ویژه

هزینه 100,000 تومان

VIP Member

100,000 تومان