قالب رزومه تحصیلی Word


Word CV Template
دانلود 50 قالب ورد رزومه تحصیلی برای اپلای
قالب Word رزومه های تحصیلی مناسب اپلای کردن که همگی به زبان انگلیسی هستند و ظاهری مناسب و حرفه ای دارند در این جا برای اعضا قرار داده شده است تا در مسیر اخذ پذیرش و آماده سازی مدارک اپلای مورد استفاده قرار گیرند.
پیوست اندازه
فایل CV (1).docx 29.55 کیلوبایت
فایل CV (2).docx 19.91 کیلوبایت
فایل CV (3).docx 21.74 کیلوبایت
فایل CV (4).docx 13.06 کیلوبایت
فایل CV (5).docx 47.65 کیلوبایت
فایل CV (6).docx 33.47 کیلوبایت
فایل CV (7).docx 15.51 کیلوبایت
فایل CV (8).docx 19.72 کیلوبایت
فایل CV (9).docx 15.35 کیلوبایت
فایل CV (10).docx 15.55 کیلوبایت
فایل CV (11).docx 25.58 کیلوبایت
فایل CV (12).docx 18.15 کیلوبایت
فایل CV (13).docx 14.78 کیلوبایت
فایل CV (14).docx 17.25 کیلوبایت
فایل CV (15).docx 25.93 کیلوبایت
فایل CV (16).docx 16.83 کیلوبایت
فایل CV (17).docx 14.88 کیلوبایت
فایل CV (18).docx 22.9 کیلوبایت
فایل CV (19).docx 27.74 کیلوبایت
فایل CV (20).docx 15.45 کیلوبایت
فایل CV (21).docx 16.35 کیلوبایت
فایل CV (22).docx 23.5 کیلوبایت
فایل CV (23).docx 24.76 کیلوبایت
فایل CV (24).docx 15.92 کیلوبایت
فایل CV (25).docx 69.2 کیلوبایت
فایل CV (26).docx 28.88 کیلوبایت
فایل CV (27).docx 14.63 کیلوبایت
فایل CV (28).docx 45.45 کیلوبایت
فایل CV (29).docx 24.24 کیلوبایت
فایل CV (30).docx 28.48 کیلوبایت
فایل CV (31).docx 22.25 کیلوبایت
فایل CV (32).docx 23.04 کیلوبایت
فایل CV (33).docx 25.72 کیلوبایت
فایل CV (34).docx 25.11 کیلوبایت
فایل CV (35).docx 23.1 کیلوبایت
فایل CV (36).docx 23.42 کیلوبایت
فایل CV (37).docx 34.76 کیلوبایت
فایل CV (38).docx 23.29 کیلوبایت
فایل CV (39).docx 17.21 کیلوبایت
فایل CV (40).docx 23.4 کیلوبایت
فایل CV (41).docx 21.45 کیلوبایت
فایل CV (42).docx 22.69 کیلوبایت
فایل CV (43).docx 18.74 کیلوبایت
فایل CV (44).docx 16 کیلوبایت
فایل CV (45).docx 21.1 کیلوبایت
فایل CV (46).docx 21.52 کیلوبایت
فایل CV (47).docx 15.7 کیلوبایت
فایل CV (48).docx 15.12 کیلوبایت
فایل CV (49).docx 18.42 کیلوبایت
فایل CV (50).docx 20.02 کیلوبایت

لینک دانلود فقط برای اعضا ویژه در مدت محدود فعال می شود.

کلمه کلیدی: 

سفارشات مرتبط

عضویت ویژه یک ماهه
One month's special membership
 • پس از ثبت نام به عنوان عضو ویژه دسترسی به بخش فایل های سایت بخصوص بخش منابع به شما داده می شود.
 • سپس می توانید پس از ورود به بخش کاربری (با همان آدرس ایمیل ثبت نام شده)، از بخش منابع، فایل ها را یکی یکی دانلود کنید.
 • این عضویت یک ماهه از تاریخ عضویت است لذا تاریخ عضویت و تاریخ اتمام عضویت را یادداشت کنید.
 • حتما فایل ها را یکی پس از دیگری دانلود کنید و از دانلود همزمان خودداری کنید تا آنتی ویروس شما را نبندد.

هزینه: 25,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی
Professional Editing of the CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع داده می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 100,000 تومان

تدوین استاندارد رزومه تحصیلی
Formatting the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 150,000 تومان

تدوین و ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 200,000 تومان

ترجمه، نگارش، ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Translating, Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه فارسی) به مترجم حرفه‌ای که غالباً یکی از اساتید آکادمی زبان‌های خارجی دانش‌پژوهان است جهت ترجمه ارجاع می‌شود.
 • سپس به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 300,000 تومان