عضو ویژه


VIP Member
.
برای دسترسی به تمامی مدارک موجود در سایت(رزومه،انگیزه نامه و...) باید وضغیت کاربری شما به کاربر ویژه ارتقا یابد.

پس از خرید این خدمت، کارشناس اپلای پل پس از حداکثر یک روز کاری وضعیت شما را به کاربر ویژه ارتقا میدهد.

توجه فرمایید که در تعریف نام کاربری، تمامی مشخصات خود را به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.

100,000 تومان