سفارشات

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی و شغلی

هزینه 600,000 تومان

Professional Revision Of CV & Résumé

600,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 1,000,000 تومان

Professional Preparation Of CV & Résumé

1,000,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه‌نامه

هزینه 1,200,000 تومان

Professional Revision of Statement of Purpose

1,200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای انگیزه‌نامه تحصیلی

هزینه 2,000,000 تومان

Professional Writing of Statement of Purpose

2,000,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 400,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

400,000 تومان

نگارش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 800,000 تومان

Writing Context of Recommendation Letter

800,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن ایمیل

هزینه 300,000 تومان

Professional Edition of Academic Emails

300,000 تومان

نگارش حرفه‌ای ایمیل برای اخذ پذیرش...

هزینه 600,000 تومان

Professional Writing of Academic Emails

600,000 تومان

ویرایش نامه اشتغال به کار-پیشنهاد...

هزینه 600,000 تومان

Revision of the Context of Letter of Employment-Job Offer

600,000 تومان

نگارش متن نامه اشتغال به کار-...

هزینه 1,200,000 تومان

Writing Letter of Employment-Job Offer

1,200,000 تومان

مشاوره و همکاری در پر کردن فرم‌های...

هزینه 400,000 تومان

Private Counseling & Cooperation in Filling Out Application Forms

400,000 تومان

پکیج ویژه ی مکاتباتی به همراه یک...

هزینه 3,800,000 تومان

Writing & Revision of CV,SOP,Recommendation Letter

3,800,000 تومان

مشاوره تخصصی مهاجرت

هزینه 150,000 تومان

Consultion for immigration process

150,000 تومان

مشاوره با وکلای مهاجرتی

هزینه 500,000 تومان

Immigration services

500,000 تومان

تهیه و تدوین اکسل مکاتباتی

هزینه 500,000 تومان

Excel for apply

500,000 تومان

ویرایش Study plan-Cover Letter

هزینه 1,500,000 تومان

Editing & Revision of Study Plan-Cover Letter

1,500,000 تومان

تهیه و تدوین Study plan-Cover...

هزینه 2,000,000 تومان

Writing & Revision of Study Plan-Cover Letter

2,000,000 تومان

عضو ویژه

هزینه 100,000 تومان

VIP Member

100,000 تومان