ویرایش نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار


Revision of the Context of Letter of Employment-Job Offer
سفارش ویرایش نامه اشتغال به کار و پیشنهاد کار برای اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا
تیم اپلای‌پل قادر است نامه اشتغال به کار و یا پیشنهاد کار شما را برای اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا ویرایش کند.
  • لطفا قبل از ثبت سفارش با کارشناس گروه اپلای پل تماس بگیرید: 03136650056


چنانچه متن نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار شما آماده است و می‌خواهید صرفاً ایرادات زبانی آن ویرایش و برطرف گردد، این خدمت مناسب شماست.

توجه داشته باشید که در این خدمت صرفاً شامل ویرایش ایرادات زبانی و ساختاری متن نامه اشتغال به کار شما می‌شود و شامل نگارش آن نیست.

جهت ویرایش نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار خود و بهره‌مندی از این خدمت مراحل زیر را درنظر داشته باشید:

  • 1. درخواست خود را ثبت کنید.
  • 2. پس از ثبت درخواست، از طرف تیم اپلای‌پل با شما تماس گرفته می‌شود تا متن نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار خود را برای تیم ما ارسال کنید.
  • 3. متن نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار ارسالی از سوی شما ظرف مدت چهار روز کاری ویرایش شده و در قالب Word و PDF به شما تحویل داده می‌شود.

پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی تیم اپلای‌پل با شما تماس گرفته و اطلاعات شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.

600,000 تومان

سفارشات مرتبط

نگارش متن نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار
Writing Letter of Employment-Job Offer
  • لطفا قبل از ثبت سفارش با کارشناس گروه اپلای پل تماس بگیرید: 03136650056


شما در این خدمت متن کامل نامه اشتغال به کار-پیشنهاد کار خود را متناسب با وضعیت شغلی خود که به شکلی حرفه‌ای تهیه و تدوین گردیده است را دریافت می‌کنید.

جهت بهره‌مندی از این خدمت مراحل زیر را درنظر داشته باشید:

  • 1. درخواست خود را ثبت کنید.
  • 2. پس از ثبت درخواست، از طرف تیم اپلای‌پل با شما تماس گرفته می‌شود تا اطلاعات مربوط به کارتان را از شما دریافت کنند.
  • 3. نامه اشتغال به کار شما ظرف مدت چهار روز کاری آماده و در قالب Word و PDF به شما تحویل داده می‌شود.
  • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی تیم اپلای‌پل با شما تماس گرفته و اطلاعات شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.

هزینه: 1,200,000 تومان