Italy

برای تحصیل در ایتالیا 89 دانشگاه وجود دارد که به همراه دیگر مراکز علمی و پلی‌تکنیک، سیستم آموزشی ایتالیا را شکل می‌دهند. در مقاطع بالاتر از مقطع کارشناسی، رشته‌های بسیاری در این کشور به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند و تعداد این دست‌رشته‌ها در تمامی مقاطع با رشد روزافزون همراه است. همچنین با افزایش متقاضیان بین‌المللی برای تحصیل در کشور ایتالیا، از سال 2014 دانشگاه پلی‌تکنیک میلان تصمیم به ارائه تمامی رشته‌های خود به زبان انگلیسی نموده است. در حال حاضر 32000 دانشجوی بین‌المللی در ایتالیا در حال تحصیل می‌باشند.