اسیستنتشیپ در دانشگاه های آمریکایی


Type of Assistant-ship in USA University
انوع اسیستنتشیپ در دانشگاه های آمریکایی
در آمریکا بسیاری از دانشجویان در قبال انجام اسیستنت‌شیپ کمک‌هزینه دریافت می‌کنند. این دستمزد در قالب وجه نقد است و مقدارش بین دانشگاه‌ها متفاوت است. معمولاً این کمک‌هزینه به‌قدری هست که مخارج ماندنتان در آمریکا یا مخارج دانشگاهتان را تأمین کند. اسیستنت‌شیپ ها مختلف‌اند و دانشجویان حق انتخاب دارند. دانشجویان اسیستنت باید حداکثر ۲۰ تا ۲۵ ساعت در هفته کار کنند و ساعت‌های کاری نیز بین دانشگاه‌ها متفاوت است.

 

انواع اسیستنت‌شیپ

دانشجو می‌تواند از موارد زیر یک نوع اسیستنت‌شیپ را انتخاب کند:

 

تیچینگ اسیستنت ((Teaching Assistant (TA)

تیچینگ اسیستنت عموماً کسی است که موضوعی از یک درس را در طول‌ترم به تعدادی از دانشجویان که معمولاً دانشجوی لیسانس هستند آموزش می‌دهد. این اسیستنت‌شیپ، برگزاری آزمایشگاه و کارگاه، و  کمک به استاد در مواقع نیاز را هم در برمی‌گیرد. پس به بیانی ساده وظیفهٔ TA کمک به استاد در کارش است. یکی از مهم‌ترین معیارها برای گرفتن TA این است که نمرهٔ بالایی در تافل یا آزمون‌های معادل تافل داشته باشید.

 

ریسرچ اسیستنت ((Research Assistant (RA)

ریسرچ اسیستنت معمولاً توسط استاد یا دپارتمان خاصی تعیین می‌شود. کار اصلی RA تحقیق است. این تحقیق لزوماً به تز(پایان‌نامه) او مربوط نیست. میانگین ساعات کاری یک RA بین دانشگاه‌ها متفاوت است اما به‌طورمعمول ۲۰ ساعت در هفته است. این تحقیق می‌تواند راجع به هر موضوعی تحت راهنمایی هیئت‌علمی باشد.

 

جنرال گرجوئت اسیستنت ((General Graduate Assistant (GCA)

جنرال گرجوئت اسیستنت ها معمولاً وظایف آکادمیک درون دانشگاه را بر عهده می‌گیرند. این وظایف می‌تواند از کمک در تحقیقات گرفته تا انجام کارهایی مانند گرداندن آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و نمره دهی به امتحانات و فعالیت‌ها را شامل شود. GCA می‌تواند وظایف گوناگونی را انجام دهد و معمولاً بین ترم‌ها عوض می‌شود.

 

 گرجوئت اینستراکتر ((Graduate Instructor (GI)

فرق بین TA و GI در این است که GI باید در کل طول‌ترم تدریس کند. حداکثر ساعت‌های کاری GI حدود ۲۰ ساعت است. لازمهٔ GI داشتن نمرهٔ بالای تافل است. همچنین دانشگاه‌ها کارگاه آموزشی‌هایی برای تدریس دایر می‌کنند که GI باید در آن‌ها شرکت کند.

 

این‌ها انواع اسیستنت‌شیپ هایی است که دانشجو می‌تواند از بینشان یکی را برگزیند. اسیستنت‌شیپ با بررسی فاکتورهای گوناگونی مانند نمرهٔ تافل و غیره به دانشجو داده می‌شود. دستمزد اسیستنت‌شیپ بین ترم‌ها تغییر می‌یابد. اما به‌قدری هست که مخارج ماندن در آمریکا یا هزینه‌های دانشگاه را تأمین کند.

 

کلمه کلیدی: 
کشور: