رتبه بندی دانشگاه های آمریکا


Ranking of USA University
رنکینگ دانشگاه های ایالات متحده آمریکا
رنکینگ 250 دانشگاه ایالات متحده آمریکا در جهان و در این کشور براساس معیاز هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

1

Harvard University

2

2

Massachusetts Institute of Technology

3

3

Stanford University

4

4

University of California Berkeley

5

5

University of Michigan

6

6

Cornell University

7

7

University of Washington

8

8

Columbia University New York

9

9

University of Pennsylvania

10

11

University of California Los Angeles UCLA

11

12

Johns Hopkins University

12

13

Yale University

13

15

University of Wisconsin Madison

14

16

Michigan State University

15

17

University of Texas Austin

16

18

University of Chicago

17

19

University of California San Diego

18

21

Pennsylvania State University

19

22

University of Illinois Urbana Champaign

20

23

New York University

21

24

Duke University

22

25

University of North Carolina Chapel Hill

23

26

Princeton University

24

28

University of Utah

25

30

(1) University of Maryland Baltimore

26

31

University of Florida

27

32

University of Southern California

28

33

Purdue University

29

35

California Institute of Technology Caltech

30

37

University of California Davis

31

39

Northwestern University

32

40

Ohio State University

33

41

University of Virginia

34

43

Carnegie Mellon University

35

43

University of Pittsburgh

36

45

University of California Irvine

37

46

Texas A&M University

38

47

Rutgers The State University of New Jersey

39

48

University of Arizona

40

51

Boston University

41

52

Washington University Saint Louis

42

53

Arizona State University

43

54

University of Colorado Boulder

44

54

Georgia Institute of Technology

45

57

University of California San Francisco

46

58

Vanderbilt University

47

59

University at Buffalo

48

60

Indiana University Bloomington

49

63

Virginia Polytechnic Institute and State University

50

66

University of California Santa Barbara

51

73

Tufts University

52

77

North Carolina State University

53

81

University of Iowa

54

84

Brown University

55

85

University of Rochester

56

92

Emory University

57

99

University of Georgia

58

102

Rice University

59

103

University of California Santa Cruz

60

104

Iowa State University

61

106

University of Massachusetts Amherst

62

115

University of Nebraska Lincoln

63

120

University of California Riverside

64

122

University of Notre Dame

65

123

University of Kentucky

66

124

City University of New York

67

127

Oregon State University

68

132

Colorado State University

69

132

University of Illinois Chicago

70

135

George Washington University

71

137

Georgetown University

72

138

University of Tennessee Knoxville

73

138

University of Miami

74

141

University of South Florida

75

141

University of Delaware

76

147

University of Connecticut

77

152

University of Kansas

78

153

Dartmouth College

79

155

University of Missouri Columbia

80

156

Washington State University Pullman

81

164

Case Western Reserve University

82

165

Temple University

83

169

George Mason University

84

173

University of Oregon

85

175

University of New Mexico

86

179

University of Cincinnati

87

189

University of Oklahoma

88

192

University of South Carolina

89

197

University of Houston

90

207

Brigham Young University

91

221

Indiana University/Purdue University Indianapolis

92

224

Rensselaer Polytechnic Institute

93

226

Wayne State University

94

239

Louisiana State University

95

248

Drexel University

96

253

Syracuse University

97

256

University of Vermont

98

259

Virginia Commonwealth University

99

268

University of Central Florida

100

271

University of Alabama Birmingham

101

274

M D Anderson Cancer Center University of Texas

102

284

University of Alabama

103

287

Stony Brook University

104

290

Georgia State University

105

292

Lehigh University

106

299

Clemson University

107

302

West Virginia University

108

303

University of North Texas

109

305

University of New Hampshire

110

306

San Diego State University

111

314

Florida International University

112

322

Northeastern University

113

325

Utah State University

114

331

University of Texas Dallas

115

337

Oklahoma State University Stillwater

116

340

Kansas State University

117

343

Wake Forest University

118

354

Boston College

119

355

Auburn University

120

362

Oregon Health & Science University

121

363

University of Wisconsin Milwaukee

122

369

University of Maryland Baltimore County

123

376

University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

124

376

Texas Tech University

125

381

Tulane University

126

382

University of Louisville

127

387

Rochester Institute of Technology

128

391

Baylor College of Medicine

129

403

Yeshiva University

130

416

University at Albany

131

419

University of Arkansas Fayetteville

132

429

Southern Methodist University

133

430

University of Mississippi

134

430

Portland State University

135

441

Kent State University

136

451

Northern Illinois University

137

451

University of Texas Arlington

138

455

Michigan Technological University

139

456

Saint Louis University

140

457

Baylor University

141

463

Medical College of Wisconsin

142

466

East Carolina University

143

469

University of Missouri Kansas City

144

475

College of William & Mary

145

476

University of Massachusetts Medical School at Worcester

146

477

Mississippi State University

147

481

Brandeis University

148

486

Southern Illinois University

149

488

Loyola University Chicago

150

493

University of Wyoming

151

508

University of Idaho

152

510

Illinois Institute of Technology

153

511

Ohio University

154

514

New Mexico State University

155

517

University of Texas San Antonio

156

518

University of Nevada las Vegas

157

522

University of Nevada Reno

158

527

Montana State University

159

529

University of Rhode Island

160

530

Binghamton University

161

546

Medical University of South Carolina

162

551

American University Washington DC

163

557

Old Dominion University

164

558

San Francisco State University

165

563

University of North Carolina Charlotte

166

577

Thomas Jefferson University

167

580

Northern Arizona University

168

588

Rockefeller University

169

593

University of Denver

170

595

Florida State University

171

597

North Dakota State University

172

612

University of Toledo

173

614

University of Akron

174

629

New Jersey Institute of Technology

175

634

University of Nebraska Medical Center

176

634

California State University Fullerton

177

646

Depaul University

178

653

University of Montana Missoula

179

662

University of North Carolina at Greensboro

180

665

University of Memphis (including Lambuth)

181

666

California Polytechnic State University Cal Poly

182

670

San José State University

183

674

(3) University of Texas Medical Branch Galveston

184

682

Worcester Polytechnic Institute

185

685

Miami University of Ohio

186

689

Florida Atlantic University

187

691

Villanova University

188

698

Wright State University

189

699

Creighton University

190

703

University of Massachusetts Boston

191

704

Bowling Green State University

192

718

Colorado School of Mines

193

721

University of Texas El Paso

194

728

University of North Dakota

195

742

Missouri University of Science & Technology

196

743

California State University Northridge

197

749

Western Michigan University

198

765

University of Dayton

199

765

University of Massachusetts Lowell

200

773

Texas State University

201

781

California State University Long Beach

202

784

Boise State University

203

785

Appalachian State University

204

798

(1) Marquette University

205

805

University of Arkansas for Medical Sciences

206

807

James Madison University

207

817

University of Southern Mississippi

208

822

Illinois State University

209

823

Florida Institute of Technology

210

824

New School

211

826

Oakland University

212

834

University of Alabama Huntsville

213

843

Catholic University of America

214

845

University of Missouri Saint Louis

215

863

Wichita State University

216

864

Nova Southeastern University

217

867

Ball State University

218

870

Wesleyan University

219

870

Clark University

220

885

Cleveland State University

221

892

Clarkson University

222

897

University of Minnesota Twin Cities

223

901

New Mexico Institute of Mining & Technology New Mexico Tech

224

905

University of Richmond

225

907

Howard University

226

912

Towson University (Baltimore Hebrew University)

227

914

Texas Christian University

228

914

University of Nebraska Omaha

229

917

University of California Merced

230

920

Western Washington University

231

924

University of Massachusetts Dartmouth

232

937

Bucknell University

233

952

University of New Orleans

234

961

Smith College

235

962

Santa Fe Institute

236

964

Kennesaw State University

237

970

Haverford College

238

970

(1) California State University Fresno

239

972

Wellesley College

240

972

Idaho State University

241

976

Central Michigan University

242

985

University of South Dakota

243

985

Institute for Advanced Study

244

990

Stevens Institute of Technology

245

994

Loma Linda University

246

995

Western Kentucky University

247

1004

Louisiana Tech University

248

1008

Middlebury College

249

1010

University of North Carolina Wilmington

250

1019

State University of New York Upstate Medical University

 
کلمه کلیدی: 
کشور: