رتبه بندی دانشگاه های دانمارک


Ranking of Denmark University
رنکینگ دانشگاه های دانمارک
رنکینگ 20 دانشگاه دانمارک در جهان و در این کشور براساس معیار هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

93

University of Copenhagen / Københavns Universitet

2

134

Aarhus University / Aarhus Universitet

3

176

Technical University of Denmark / Danmarks Tekniske Universitet

4

340

Aalborg University / Aalborg Universitet

5

414

University of Southern Denmark / Syddansk Universitet

6

801

Copenhagen Business School

7

1094

Roskilde University / Roskilde Universitet

8

1185

IT University of Copenhagen / IT-Universitetet i København

9

5013

University College Sjaelland / Sjælland

10

5618

Kolding Design School / Designskolen Kolding

11

5886

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

12

6264

Mercantec (Viborg Business College)

13

6356

VIA University College

14

6405

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering

15

6966

University College Lillebælt

16

7345

Center of Higher Education South Jutland

17

8036

Professionshøjskolen Metropol (Frederiksberg College of Education)

18

8350

Royal Academy of Music Aarhus Aalborg / Jyske Musikkonservatorium

19

8482

Aarhus School of Architecture / Arkitektskolen Aarhus

20

8568

UCC Professional School

کلمه کلیدی: 
کشور: