نمونه رزومه تحصیلی


Sample of CV
دانلود 50 نمونه رزومه تحصیلی برای اپلای
نمونه رزومه های تحصیلی مناسب اپلای کردن که همگی به زبان انگلیسی هستند و ظاهری مناسب و حرفه ای دارند در این جا برای اعضا قرار داده شده است تا در مسیر اخذ پذیرش و آماده سازی مدارک اپلای مورد استفاده قرار گیرند.
پیوست اندازه
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 472.76 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 750.31 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 385.16 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 462.71 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 561.30 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی برق - زبان نگلیسی 673.48 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 334.27 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 479.53 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 372.71 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 927.16 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 487.09 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی بایومکانیک - زبان نگلیسی 552.65 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 349.92 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - زبان نگلیسی 250.29 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 542.15 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا - زبان نگلیسی 321.75 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 369.84 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 464.59 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری بایوفیزیک - زبان نگلیسی 357.34 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - زبان نگلیسی 357.34 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - زبان نگلیسی 888.10 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 522.53 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 438.03 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - زبان نگلیسی 359.60 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - زبان نگلیسی 607.73 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی بایومکانیک - زبان نگلیسی 504.49 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - زبان نگلیسی 659.87 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 292.40 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک و ریاضی - زبان نگلیسی 339.39 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری علم خاک - زبان نگلیسی 562.08 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن - زبان نگلیسی 483.81 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی معدن - زبان نگلیسی 344.95 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن - زبان نگلیسی 752.28 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زبان نگلیسی 882.22 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - زبان نگلیسی 782.03 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 487.09 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 464.65 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 396.76 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 476.60 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 399.61 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 1.67 مگابایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی برق - زبان نگلیسی 436.67 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 441.16 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 386.93 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق - زبان نگلیسی 519.13 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 424.07 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 493.79 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 814.29 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - زبان نگلیسی 361.33 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر - زبان نگلیسی 501.30 کیلوبایت
PDF icon رزومه تحصیلی دکتری مهندسی برق - زبان نگلیسی 798.30 کیلوبایت

لینک دانلود فقط برای اعضا ویژه در مدت محدود فعال می شود.

کلمه کلیدی: 

سفارشات مرتبط

عضویت ویژه یک ماهه
One month's special membership
 • پس از ثبت نام به عنوان عضو ویژه دسترسی به بخش فایل های سایت بخصوص بخش منابع به شما داده می شود.
 • سپس می توانید پس از ورود به بخش کاربری (با همان آدرس ایمیل ثبت نام شده)، از بخش منابع، فایل ها را یکی یکی دانلود کنید.
 • این عضویت یک ماهه از تاریخ عضویت است لذا تاریخ عضویت و تاریخ اتمام عضویت را یادداشت کنید.
 • حتما فایل ها را یکی پس از دیگری دانلود کنید و از دانلود همزمان خودداری کنید تا آنتی ویروس شما را نبندد.

هزینه: 25,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی
Professional Editing of the CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع داده می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 100,000 تومان

تدوین استاندارد رزومه تحصیلی
Formatting the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 150,000 تومان

تدوین و ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 200,000 تومان

ترجمه، نگارش، ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Translating, Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه فارسی) به مترجم حرفه‌ای که غالباً یکی از اساتید آکادمی زبان‌های خارجی دانش‌پژوهان است جهت ترجمه ارجاع می‌شود.
 • سپس به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 300,000 تومان