قالب رزومه تحصیلی LaTeX


LaTeX CV Template
دانلود 50 قالب لتکس رزومه تحصیلی برای اپلای
قالب LaTeX رزومه های تحصیلی مناسب اپلای کردن که همگی به زبان انگلیسی هستند و ظاهری مناسب و حرفه ای دارند در این جا برای اعضا قرار داده شده است تا در مسیر اخذ پذیرش و آماده سازی مدارک اپلای مورد استفاده قرار گیرند.
پیوست اندازه
Package icon CV (1).zip 5.92 مگابایت
Package icon CV (2).zip 1.94 مگابایت
Package icon CV (3).zip 1.33 مگابایت
Package icon CV (4).zip 1.24 مگابایت
Package icon CV (5).zip 1.04 مگابایت
Package icon CV (6).zip 1.03 مگابایت
Package icon CV (7).zip 910.37 کیلوبایت
Package icon CV (8).zip 904.01 کیلوبایت
Package icon CV (9).zip 757.99 کیلوبایت
Package icon CV (10).zip 622.49 کیلوبایت
Package icon CV (11).zip 459.72 کیلوبایت
Package icon CV (12).zip 451.59 کیلوبایت
Package icon CV (13).zip 378.27 کیلوبایت
Package icon CV (14).zip 68.26 کیلوبایت
Package icon CV (15).zip 58.14 کیلوبایت
Package icon CV (16).zip 50.4 کیلوبایت
Package icon CV (17).zip 5.94 کیلوبایت
Package icon CV (18).zip 914.01 کیلوبایت
Package icon CV (19).zip 2.07 کیلوبایت
Package icon CV (20).zip 26.81 کیلوبایت
Package icon CV (21).zip 17.69 کیلوبایت
Package icon CV (22).zip 914.49 کیلوبایت
Package icon CV (23).zip 11.72 کیلوبایت
Package icon CV (24).zip 10.53 کیلوبایت
Package icon CV (25).zip 4.44 کیلوبایت
Package icon CV (26).zip 3.14 کیلوبایت
Package icon CV (27).zip 2.43 کیلوبایت
Package icon CV (28).zip 2.32 کیلوبایت
Package icon CV (29).zip 1.54 کیلوبایت
Package icon CV (30).zip 2.01 کیلوبایت
Package icon CV (31).zip 1.67 کیلوبایت
Package icon CV (32).zip 921.37 کیلوبایت
Package icon CV (33).zip 130.2 کیلوبایت
Package icon CV (34).zip 20.78 کیلوبایت
Package icon CV (35).zip 194.94 کیلوبایت
Package icon CV (36).zip 1.82 مگابایت
Package icon CV (37).zip 1.2 مگابایت
Package icon CV (38).zip 8.3 کیلوبایت
Package icon CV (39).zip 3.52 کیلوبایت
Package icon CV (40).zip 4.88 کیلوبایت
Package icon CV (41).zip 1.55 مگابایت
Package icon CV (42).zip 1.09 مگابایت
Package icon CV (43).zip 2.31 کیلوبایت
Package icon CV (44).zip 79.92 کیلوبایت
Package icon CV (45).zip 2.39 کیلوبایت
Package icon CV (46).zip 2.67 مگابایت
Package icon CV (47).zip 5.66 مگابایت
Package icon CV (48).zip 14.3 کیلوبایت
Package icon CV (49).zip 2.94 کیلوبایت
Package icon CV (50).zip 2.96 مگابایت

لینک دانلود فقط برای اعضا ویژه در مدت محدود فعال می شود.

کلمه کلیدی: 

سفارشات مرتبط

عضویت ویژه یک ماهه
One month's special membership
 • پس از ثبت نام به عنوان عضو ویژه دسترسی به بخش فایل های سایت بخصوص بخش منابع به شما داده می شود.
 • سپس می توانید پس از ورود به بخش کاربری (با همان آدرس ایمیل ثبت نام شده)، از بخش منابع، فایل ها را یکی یکی دانلود کنید.
 • این عضویت یک ماهه از تاریخ عضویت است لذا تاریخ عضویت و تاریخ اتمام عضویت را یادداشت کنید.
 • حتما فایل ها را یکی پس از دیگری دانلود کنید و از دانلود همزمان خودداری کنید تا آنتی ویروس شما را نبندد.

هزینه: 25,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی
Professional Editing of the CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع داده می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 100,000 تومان

تدوین استاندارد رزومه تحصیلی
Formatting the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 150,000 تومان

تدوین و ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه انگلیسی) به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 200,000 تومان

ترجمه، نگارش، ویرایش استاندارد رزومه تحصیلی
Translating, Writing and Editing of the Standard CV
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا مدارک شما (رزومه فارسی) به مترجم حرفه‌ای که غالباً یکی از اساتید آکادمی زبان‌های خارجی دانش‌پژوهان است جهت ترجمه ارجاع می‌شود.
 • سپس به یکی از متخصصین گروه اپلای پال جهت ویرایش حرفه‌ای و آکادمیک رزومه ارجاع شده، همچنین متن رزومه با نرم‌افزار ویرایش متن Word به‌صورت استاندارد تایپ می‌شود.
 • درنهایت پس از بررسی نهایی مدرک، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال نتیجه نهایی را خدمت شما ارائه می‌دهد تا شما نیز رزومتان را بررسی نمایید.

هزینه: 300,000 تومان