طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و تولید رزومه‌های اختصاصی با ردیاب


Designing a Professional Website and Tracker CV Publishing
سفارش طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و تولید رزومه‌های اختصاصی با ردیاب برای اخذ پذیرش تحصیلی
گروه اپلای پال قادر است وب‌سایت شما را برای اخذ پذیرش تحصیلی حرفه‌ای طراحی کند و رزومه با ردیاب برای شما تولید کند.
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا طراح وب‌سایت بر اساس رزومه انگلیسی شما سایت حرفه‌ای آکادمیک قابل‌ردیابی طراحی می‌کند.
 • در مرحله دوم به شما آموزش داده می‌شود که در سیستم مدیریت محتوای ساده سایت اطلاعات خود نظیر متن رزومه، فیلم، عکس و فایل را وارد نمایید. این آموزش کمتر از 1 ساعت طول خواهد کشید.
 • در مرحله سوم بر اساس فایل رزومه شما، با استفاده از LaTeX یک رزومه حرفه‌ای تولید می‌شود.
 • در مرحله چهارم به هر تعدادی که لازم داشته باشید رزومه با لینک‌های قابل‌ردیابی تولید می‌شود و می‌توانید هر استاد را با آن ردیابی کنید.
 • درنهایت پروژه توسط مسئول هماهنگی گروه اپلای پال به‌صورت کامل به شما تحویل داده می‌شود.
700,000 تومان

روند سفارش

سفارشات مرتبط

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و آموزش تولید رزومه‌های ردیاب
Designing a Professional Website and Training of the Tracker CV Publishing
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا طراح وب‌سایت بر اساس رزومه انگلیسی شما سایت حرفه‌ای آکادمیک قابل‌ردیابی طراحی می‌کند.
 • در مرحله دوم به شما آموزش داده می‌شود که در سیستم مدیریت محتوای ساده سایت اطلاعات خود نظیر متن رزومه، فیلم، عکس و فایل را وارد نمایید. این آموزش کمتر از 1 ساعت طول خواهد کشید.
 • در مرحله سوم به شما آموزش داده می‌شود چگونه لینک‌هایی با ردیاب برای رزومه خود تولید کنید.
 • درنهایت پروژه توسط مسئول هماهنگی گروه اپلای پال به‌صورت کامل به شما تحویل داده می‌شود.

هزینه: 400,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن اطلاعات و آموزش تولید رزومه با ردیاب
Designing a Professional Website, Importing Information, and Training of the Tracker CV Publishing
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا طراح وب‌سایت بر اساس رزومه انگلیسی شما سایت حرفه‌ای آکادمیک قابل‌ردیابی طراحی می‌کند.
 • در مرحله دوم تمام اطلاعات شما را بر اساس رزومه‌تان در وب‌سایت آپلود می‌کند.
 • در مرحله سوم به شما آموزش داده می‌شود که در سیستم مدیریت محتوای ساده سایت اطلاعات بیشتر نظیر فیلم، عکس و فایل را وارد نمایید. این آموزش کمتر از 1 ساعت طول خواهد کشید.
 • در مرحله چهارم به شما آموزش داده می‌شود چگونه لینک‌هایی با ردیاب برای رزومه خود تولید کنید.
 • درنهایت پروژه توسط مسئول هماهنگی گروه اپلای پال به‌صورت کامل به شما تحویل داده می‌شود.

هزینه: 550,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن اطلاعات و تولید رزومه‌های اختصاصی با ردیاب
Designing a Professional Website, Importing Information, and Tracker CV Publishing
 • پس از سفارش این خدمت، مسئول هماهنگی گروه اپلای پال با شما تماس گرفته و مدارک شما را از طریق اینترنت و یا حضوراً در دفتر موسسه دریافت می‌کند.
 • و ابتدا طراح وب‌سایت بر اساس رزومه انگلیسی شما سایت حرفه‌ای آکادمیک قابل‌ردیابی طراحی می‌کند.
 • در مرحله دوم تمام اطلاعات شما را بر اساس رزومه‌تان در وب‌سایت آپلود می‌کند.
 • در مرحله سوم به شما آموزش داده می‌شود که در سیستم مدیریت محتوای ساده سایت اطلاعات بیشتر نظیر فیلم، عکس و فایل را وارد نمایید. این آموزش کمتر از 1 ساعت طول خواهد کشید.
 • در مرحله چهارم بر اساس فایل رزومه شما، با استفاده از LaTeX یک رزومه حرفه‌ای تولید می‌شود.
 • در مرحله پنجم به هر تعدادی که لازم داشته باشید رزومه با لینک‌های قابل‌ردیابی تولید می‌شود و می‌توانید هر استاد را با آن ردیابی کنید.
 • درنهایت پروژه توسط مسئول هماهنگی گروه اپلای پال به‌صورت کامل به شما تحویل داده می‌شود.

هزینه: 850,000 تومان