سفارشات

ویرایش حرفه‌ای رزومه تحصیلی و شغلی

هزینه 450,000 تومان

Professional Revision Of CV & Résumé

450,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 800,000 تومان

Professional Preparation Of CV & Résumé

800,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه‌نامه

هزینه 700,000 تومان

Professional Revision of Statement of Purpose

700,000 تومان

نگارش حرفه‌ای انگیزه‌نامه تحصیلی

هزینه 1,100,000 تومان

Professional Writing of Statement of Purpose

1,100,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 200,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 450,000 تومان

Writing Context of Recommendation Letter

450,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن ایمیل

هزینه 200,000 تومان

Professional Edition of Academic Emails

200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای ایمیل برای اخذ پذیرش...

هزینه 400,000 تومان

Professional Writing of Academic Emails

400,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 1,500,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Training

1,500,000 تومان

تهیه و تدوین Study plan

هزینه 1,100,000 تومان

Writing & Revision of Study Plan

1,100,000 تومان

ویرایش نامه اشتغال به کار

هزینه 250,000 تومان

Revision of the Context of Letter of Employment

250,000 تومان

نگارش متن نامه اشتغال به کار

هزینه 500,000 تومان

Writing Letter of Employment

500,000 تومان

مشاوره و همکاری در پر کردن فرم‌های...

هزینه 350,000 تومان

Private Counseling & Cooperation in Filling Out Application Forms

350,000 تومان

مشاوره تخصصی مهاجرت تحصیلی

هزینه 250,000 تومان

Consultion for studying abroad

250,000 تومان

ثبت نام همایش‌های آنلاین اپلای...

هزینه 0 تومان

How to Apply Seminars

0 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Revision of TOEFL Speaking

80,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Revision of TOEFL Writing

80,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Revision of IELTS Speaking

95,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Revision of IELTS Writing

95,000 تومان

تهیه و تدوین اکسل مکاتباتی

هزینه 500,000 تومان

Excel for apply

500,000 تومان

روند سفارش