مصاحبه با دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تنسی آمریکا


interview with graduate student at TTU
مصاحبه با دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تنسی امریکا Tennessee Technological University
این ویدیو تجربیات یک دانشجوی ایرانی مقیم امریکا از Tennessee Technological University در مقطع دکتری بیان می کند.

در این ویدیو سوالات رایج راجع به روند اپلای و تجربیات شخصی دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تنسی آمریکا در طول یک مصاحبه کوتاه ارائه شده است.

قاره: 
آمریکا
کشور: