هزینه زندگی در ایتالیا


Living cost in Italy
مخارج زندگی در ایتالیا
در زیر مخارجی را می بینید که شهر به شهر و دانشگاه به دانشگاه توسط دانشجویان اعلام شده و در کانال های مختلف و سایت های مختلف گذاشته شده.

نکته: به طور کلی میانگین هزینه‌ها برای اتاق سینگل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو ماهانه می باشد(که ۴۰۰ یورو حداکثر است). 

 

 

شهر محل اقامت: ونیز

 

دانشگاه: کافوسکاری

اجاره خانه: ۳۵۰ یورو 

وضعیت: اتاق سینگل در خانه ای دو خوابه

سایر هزینه ها(آب و برق و گاز): ۱۰۰ یورو

هزینه های زندگی: بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ یورو 

 

 

شهر محل اقامت: پاویا

 

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پاویا

هزینه اجاره خانه: ۳۰۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: اتاق سینگل در خانه دو خوابه

هزینه‌های جاری: ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: لکو

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پلیمی لکو

هزینه اجاره خانه: ۳۵۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: اتاق سینگل در خانه دو خوابه

هزینه های جاری: ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: پادوا

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پادوا

هزینه اجاره خانه: ۳۰۰ یورو

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: سینگل در خانه دو خوابه

هزینه های جاری: ۲۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: تورین

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تورین

هزینه اجاره خانه: ۴۰۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: اتاق سینگل

هزینه های جاری: ۲۵۰ تا ۳۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: رم

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه سپینزا

هزینه اجاره خانه: ۱۴۵ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: اتاق سینگل خوابگاه

هزینه های جاری: ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: ميلان

 

دانشگاه محل تحصیل: آكادمي بررا

هزینه اجاره خانه: ۹۰۰ یورو ماهانه

* یک اتاق ۵۰۰ یورو و یک اتاق ۴۰۰ یورو

هزینه قبوض: متغير 

نوع خانه: آپارتمان دو خوابه

هزینه های جاری: ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: ميلان

 

شهریه سالانه دانشگاه: ۱۲۰۰ یورو

هزینه اجاره خانه: ۴۰۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: اتاق سینگل در خانه دو خوابه

هزینه های جاری: ۲۰۰ یورو ماهیانه

 

 

شهر محل اقامت:بولونیا

 

دانشگاه محل تحصیل:بولونیا

هزینه اجاره خانه: ۳۵۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: همراه با هزینه اجاره به جز هزینه گاز که در فصول سرد حدود 50 یورو حداکثر 

نوع اتاق:سینگل در خانه ۳ خوابه

هزینه های جاری: ۲۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر محل اقامت: بولونیا

 

دانشگاه محل تحصیل: آکادمی بولونیا

هزینه اجاره خانه: ۳۳۰ یورو ماهیانه

نوع خانه: اتاق سینگل در خانه (همراه با صاحب خانه) سه خوابه

هزینه های جاری: ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو ماهانه

 

 

شهر: باری

 

هزینه اجاره خانه: ۲۰۰ یورو

هزینه قبوض: متفاوت در ماه های مختلف

نوع اتاق: سینگل در یک خانه با ۴ اتاق

هزینه جاری: ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو ماهیانه

 

 

شهر محل اقامت: پیزا

 

شهریه سالانه دانشگاه: صفر یورو

هزینه اجاره خانه: ۴۰۰ یورو

هزینه قبوض: ماکسیمم ۱۰۰ یورو

نوع خانه: خانه یک خوابه

هزینه های جاری: ۳۰۰  یورو ماهانه

فاند: ۱۲۰۰ یورو در ماه

 

 

شهر محل اقامت: فلورانس

  

شهریه سالانه دانشگاه: حدود ۲۰۰۰ یورو بدون درخواست تخفیف شهریه (با تخفیف ۵۰۰ یورو)

هزینه اجاره خانه: ۴۵۰ یورو ماهانه

هزینه قبوض: داخل اجاره

نوع خانه: یک سوئیت با یک خواب

هزینه های جاری: ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو ماهانه

 

کلمه کلیدی: 
کشور: